De audit als kans

De audit als kans

U wordt als bedrijf geregeld geconfronteerd met audits; van klanten, van uitgevers van labels en certificaten, of van overheden.

Belangrijke doorlichtingen zorgen steevast voor stress bij de directie, maar ook op de werkvloer worden de teugels vaak strakker aangehaald, met de nodige spanning tot gevolg. Toch getuigen Vangenechten-Biermans en SK Turnhout dat dit soort audits juist kansen zijn om de motivatie en jobtevredenheid van de medewerkers te vergroten.Een audit biedt daartoe verschillende aanknopingspunten:


Voor de audit: de voorbereiding op een audit geeft u de kans het belang en de logica achter regels en procedures uit te leggen aan uw medewerkers. De link tussen het volgen van procedures en de uitkomst van een audit kan hen overtuigen van het nut van de regels.

WIST JE DAT.....


• De referenties waarmee je klanten probeert te overtuigen, ook medewerkers fier kunnen maken?


• Het nieuws van een geslaagde audit vaak hetzelfde gevoel van samenhorigheid creëert als een speciaal ingerichte teamdag?• Na de audit: Ongeacht het resultaat, kan u een afgeronde audit aangrijpen om de medewerkers expliciet te bedanken voor hun inzet. Bij een positieve uitkomst kan u hen feliciteren. Audits zijn voor een bedrijf belangrijk: door na een audit terug te koppelen naar de medewerkers expliciteert u hun bijdrage tot het bedrijfssucces en toont u er waardering voor. Een welgemeend ‘dankuwel’ of een oprechte ‘proficiat!’ kunnen eventueel aangevuld worden met een kleine materiële attentie, maar bovenal, zorg dat de terugkoppeling kort op de audit volgt en het verband met de audit duidelijk is. Beloningen werken best als ze ondubbelzinnig zijn, en kort op het te belonen feit volgen. Zo zorgt u voor een boost in de beroeps- en bedrijfstrots en een toename van de intrinsieke motivatie.

Meer info?


Neem contact op met Femke Cornelissen

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED