Intrinsieke motivatie aanwakkeren

Intrinsieke motivatie aanwakkeren

Meer info?


Neem contact op met Marjolijn Houben 

Soms klagen medewerkers over te weinig waardering, of halen ze nauwelijks motivatie uit de inhoud van hun job. Ze doen de job omdat ze willen werken, voor het inkomen en vaak omdat het dicht bij huis is. Wat ze dagelijks doen en waar ze zo toe bijdragen, is niet waarom ze dagelijks opstaan, en waar ze voldoening bij voelen.


De bedrijfssuccessen waar u graag mee uitpakt om potentiële klanten te overtuigen, kunnen echter een vergelijkbaar effect hebben op uw medewerkers, en hun intrinsieke motivatie opkrikken. Maar ook inzetten op beroepstrots kan de intrinsieke motivatie van medewerkers een hoge vlucht doen nemen.


Motivatie aanwakkeren door bedrijfssuccessen te delen met medewerkers

Onderstaande suggesties zijn afkomstig van bedrijven uit de sector die dit idee reeds succesvol toepasten. Ze zijn bedoeld als inspiratie om ook uw medewerkers trots te maken op het resultaat waar ze toe bijdragen:

Download hier de fiche!


Motivatie aanwakkeren aan de hand van de campagne 'Dit maak ik!'

U bent fier op uw bedrijf, trots op het product dat u maakt, en vindt voldoening in uw job. Soms halen arbeiders in de productie echter slechts weinig drive uit wat ze maken. Openbedrijvendagen waarop ze hun werk en expertise kunnen laten zien aan familieleden en vrienden bewijzen dat, mits een zetje, de (beroeps)trots en intrinsieke motivatie van medewerkers een hoge vlucht kunnen nemen. Ook kleinschaligere initiatieven kunnen de zichtbaarheid van hun werk en expertise in de thuisomgeving en vriendenkring echter verhogen en zo de trots en motivatie van medewerkers aanzwengelen. Door uw medewerkers te trakteren op zelfgemaakte producten, geeft u blijk van waardering, en reikt u hen een gelegenheid aan om uit te pakken met de woorden ‘Dit maak ik!’.

Onder de noemer van een ‘Dit maak ik!’-campagne bundelden we enkele voorbeelden uit de sector die u op het spoor zetten om zelf ook een dergelijk initiatief te nemen.


Download hier de fiche!

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED