Analyse werkbaarheid

Werkbaar werk is werk dat je kan doen en blijven doen, ook als je de baan al langer uitoefent en als je ouder wordt. Werkbaarheid gaat immers over het evenwicht tussen de draaglast die uitgaat van de job en de jobomgeving enerzijds en de draagkracht van de medewerkers anderzijds.


Als het evenwicht zoek is, hebben alle betrokkenen een probleem: medewerkers zijn ontevreden, ze ondervinden gezondheidsklachten of ze missen de motivatie om zich volop in te zetten.

Werkgevers zien de werksfeer in het bedrijf verslechteren, merken dat er vaker fouten worden gemaakt, worden geconfronteerd met arbeidsongevallen, piekend absenteïsme en medewerkers die vrijwillig het bedrijf verlaten op zoek naar betere oorden.


Download de volledige analyse, of de verschillende fiches per thema:


Analyse Werkbaarheid

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED