Spelregels

Spelregels

VOOR WIE?

Alle arbeiders die onder PC 136 vallen, het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking kunnen gratis de opleidingen volgen.


KOSTPRIJS?

De opleidingen uit het aanbod zijn volledig gratis voor werknemers uit PC 136.

Al de opleidingen kunnen, vanaf 4 deelnemers en bij een maximale opleidingskost van 1200 euro per dag, ook in company gegeven worden, dan betaalt het FBZ 50% van de opleidingskost terug, voor het aandeel van de deelnemers uit PC 136.


WERKWIJZE OPEN AANBOD

De werkgever regelt de inschrijving voor zijn werknemers via de website van het FBZ.

De factuur komt dan nadien rechtstreeks naar het FBZ, en wij betalen deze.


WERKWIJZE OPLEIDINGEN OP MAAT

Voor de opleiding:

U wil een opleiding op maat organiseren in uw bedrijf en zou hier graag voor gesubsidieerd worden door het sectorfonds?

Dan zijn er twee mogelijkheden om de samenwerking te starten:


1)U kent zelf een opleidingsaanbieder die deze opleiding kan verzorgen.

--> Neem, voor aanvang van het traject, contact op met ons en ga na of deze opleiding in aanmerking komt voor subsidiëring. 

--> Nodig de sectorconsulenten mee uit voor het overleg met de opleidingsaanbieder.


2)U heeft nog geen opleidingsaanbieder gevonden?

--> Neem contact op met de sectorconsulenten en wij zoeken met plezier een opleidingsaanbieder die deze opleiding kan verzorgen.


In beide gevallen worden de datum/data, prijs en aantal deelnemers vastgelegd in overleg tussen het bedrijf, de opleidingsaanbieder en het sectorfonds!


Na de opleiding:

-De opleidingsaanbieder stuurt de factuur op naar het bedrijf. Wanneer de volledige factuur betaald is, bezorgt u een kopie aan het sectorfonds, samen met het rekeningnummer waarop de subsidie gestort mag worden.

-U bezorgt het sectorfonds ook de aanwezigheidslijst en de ingevulde evaluatieformulieren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onze templates of die van de opleidingsaanbieder. 

-Wanneer wij alle documenten ontvangen hebben, zal de subsidie gestort worden.


MAXIMUM AANTAL OPLEIDINGEN PER BEDRIJF?

Elk bedrijf uit de sector krijgt een budget van 20 opleidingsdagen. Bedrijven vanaf 40 werknemers uit PC 136 krijgen 30 dagen. Wanneer dit maximum overschreden is, kunnen werknemers uiteraard nog steeds opleidingen volgen. Het is echter wel het bedrijf zelf dat dan instaat voor de kost.


WAT ALS IK WIL ANNULEREN?

Kosteloos annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de opleiding! Bij ongewettigde afwezigheid of te late annulatie is de werkgever verantwoordelijk voor annulatiekosten.


NOG VRAGEN?

Neem contact op met Chinda Vong of Marjolijn Houben via mail of via telefoon (02 340 66 37)!COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED