Slaapadvies en slaaptraining

Slaapadvies en slaaptraining

Voor heel wat (oudere) werknemers is ploegenarbeid een beproeving. Velen kampen met

slaapproblemen en vermoeidheid. Verminderde concentratie, een lager rendement, een hogere kans op arbeidsongevallen en ultiem zelfs meer absenteïsme zijn het gevolg.


Slaapadvies en slaaptraining kunnen werknemers echter opnieuw beter doen slapen en de

impact van ploegenarbeid verlichten. Volgende formules zijn in samenwerking met

slaaptherapeuten uitgewerkt op maat van de sector. Het zijn drie kant-en-klare recepten

waarmee u uw medewerkers rechtstreeks helpt beter om te gaan met de onregelmatige

werktijden bij ploegenarbeid.


DOELGROEP:

Abeiders in ploegendienst. Ook medewerkers zonder speciale motivatie of specifieke

slaapproblemen zijn gebaat bij deze training.


VOORKENNIS:

Geen voorkennis vereist.


INHOUD:


Formule 1: Eénmalige sessie ‘Slapen en shiftwerk’

Toegankelijke infosessie voor alle werknemers die in shiften werken.


Het programma omvat:

  • inzicht in slaap en slaapproblemen
  • typische valkuilen om een ‘slechte slaper’ te worden
  • succesfactoren om beter te slapen
  • slaaptips bij vroege, late, en nachtdienst


Deze sessie kan georganiseerd worden voor kleine of grotere groepen (tot 250 WN) en

duurt twee uur. De sessie vindt plaats in het eigen bedrijf, of een andere locatie naar keuze.


Formule 2: Slaaptraining ‘select’

Echte, maar laagdrempelige slaaptraining; gespreid over vier sessies. Alle werknemers in

shiftwerk komen in aanmerking voor dit trainingsprogramma.


Het programma gaat in op elk van de vier elementen uit ‘de vicieuze cirkel van het slecht

slapen’.

  • Het start met de sessie uit formule 1 die vooral stilstaat bij de ervaring van het

slecht slapen. Het vult deze sessie vervolgens aan met drie extra trainingen:

  • Training 1 over slaapgedrag. Met technieken om slaapgewoontes te monitoren (slaapdagboek) en te veranderen (oa. tijdelijke slaapdeprivatie en stimuluscontrole).
  • Training 2 over gedachten en attitudes omtrent slaap. Met manieren om het cognitieve aspect van slaapproblemen aan te pakken.
  • Training 3 over spanning en ontspanning. Met aandachts- en relaxatieoefeningen.


Dit programma kan georganiseerd worden voor kleine of grotere groepen (tot 250 WN).

De vier sessies duren elk twee uur. De sessies worden best gespreid over een periode

van ongeveer 3 maanden.


PRIJSINDICATIE:

Vanaf 500 euro per sessie.  Deze opleiding wordt enkel incompany gegeven.


  Het Fonds subsidieert 50% van de opleidingskost!

  Neem hiervoor contact op met Chinda Vong of

  Marjolijn Houben!

  Raadpleeg de spelregels voor een opleiding op maat alvast

  hier.


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED