Brandbestrijding met kleine blusmiddelen

Brandbestrijding met kleine blusmiddelen

Brand is een permanent risico, het kan op ieder moment en overal ontstaan.

De strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd.

Snel en doeltreffend optreden tegen brand is van cruciaal belang. Alleen diegene die in de onmiddellijk omgeving van een incident is kan hierop een effectief antwoord bieden. Om een beginnende brand op succesvolle wijze te bestrijden vergt dit van iedereen op de werkvloer een gepaste waakzaamheid en enige deskundigheid in het gebruik van kleine blusmiddelen. De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden met deze kleine blusmiddelen kunnen geblust worden.


Ook de wetgever heeft heel veel aandacht voor brand. Zo legt men de werkgevers o.a. de verplichting op om de nodige maatregelen te nemen om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om te waarschuwen en alarm te geven, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, ...


Met deze opleiding leert u alvast hoe deze kleine blusmiddelen te gebruiken. U leert een brand in zijn aanvangsfase aan te pakken waardoor u dankzij het snel en kordaat optreden meestal grote rampen kunt vermijden.


Het is een interactieve opleiding waarbij naast de theorie vooral aandacht gaat naar de praktijk. Door het blussen van een aantal kleine branden leert u op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van een aantal blusmiddelen in de praktijk.


DOELSTELLING:

Men kent de basisprincipes van wat brand is.

Men is na de opleiding in staat een onderscheid te maken tussen de soorten branden.

Na de opleiding weet men welk blustoestel kan ingezet worden om een kleine brand te blussen en gepast te reageren bij brand.


DOELGROEP:

Deze opleiding richt zich tot personen die bij een beginnende brand gepast dienen te reageren.


VOORKENNIS:

Geen voorkennis vereist.


INHOUD:

Theoretische aspecten

•Het begrip brand, de vuurdriehoek, ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand.

•De soorten branden (brandklassen).

•De soorten blusmiddelen.

•Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.

•Kleine blusmiddelen: soorten zoals poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel.

•Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.

•Signalisatie.


Blussen in de praktijk

•Tijdens de praktijk worden een aantal kleine vuurhaarden bestreden in een trainingsunit.

•De cursist krijgt persoonlijke begeleiding bij het blussen van een kleine brand en frietpotbrand.

•Er wordt gewerkt met de poederblusser, CO2 blusser, blusdeken, schuimblusser.


DUUR:

Halve dag


INSCHRIJVEN:

Inschrijven kan door ons een mailtje te sturen;

Vermeld zeker:

- titel, datum en locatie opleiding

- naam, functie, paritair comité, geboorteplaats en -datum deelnemer  Organiseert u deze opleiding liever incompany?


  Dat kan, het Fonds subsidieert dan 50% van de

  opleidingskost!

  Neem hiervoor contact op met Marjolijn Houben of Chinda    Vong  

  Raadpleeg de spelregels voor een opleiding op maat       alvast

  hier.


LOCATIE

DATA

Regio Antwerpen


Schoten

15/11 (voormiddag)

Schoten

17/12 (voormiddag)

Regio Limburg


Nog geen sessie ingepland, mail ons, en wij gaan voor u op zoek!


Regio Oost-Vlaanderen


Gent

14/12 (namiddag)

Regio Vlaams-Brabant


Nog geen sessie ingepland, mail ons, en wij gaan voor u op zoek!


Regio West-Vlaanderen


Nog geen sessie ingepland, mail ons, en wij gaan voor u op zoek!


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED