BA5 - Vakbekwamen

BA5 Vakbekwamen

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke werkzaamheden door wie uitgevoerd mogen worden en welke risico's en veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.


DOELSTELLING:

Je kent de gevaren van elektriciteit en de uitwerking ervan op het lichaam. Ook ken je de werking van elektriciteit en de problemen die zich rond veiligheid voordoen in de diverse netstelsels. De procedures om veilig aan elektrische installaties te werken kennen geen geheimen voor jou. Deze mensen moeten de gevaren van elektriciteit en risico's met elektriciteit onderkennen en tevens alert kunnen reageren wanneer zich problemen of ongevallen voordoen. Wij willen de deelnemers vooral waarschuwen voor de gevaren van elektriciteit.


VOORKENNIS:

Basiskennis van elektriciteit en elektrische installaties (sterkstroom).


DOELGROEP:

Deze opleiding is bestemd voor al wie vakbekwaamheid en bevoegdheid nodig heeft om aan elektrische installaties te werken en te superviseren.


INHOUD:


• Begrippen, wetgeving, gevaren,...


• Beperkte bespreking van de elektrische netstructuren TT, TN-C, TN-S, TN-C-S

- Distributiecabine en transformatoren

- Kortsluitingen op 3-fasig net, kortsluitvermogen, voorbeelden

- Foutlussen,

- Aardverbinding, aardwachter

- Overstroombeveiliging

- Smeltveiligheden, automatische schakelaars, differentieelschakelaars, selectiviteit

- Aansluiten condensatoren cos fi


• Persoonlijke beschermingsmiddelen en signalisatie


• Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen


• Werkzaamheden aan elektrische installaties voor personen met het bevoegdheidsniveau BA5 (wijzigingen in het AREI (art 266)

- Definities en toepassingsgebied

- Algemene voorschriften

- Exploitatiewerkzaamheden: algemene regels, bevoegdheden en toekennen ervan, organisatie van de werken, werkplaats, meten van elektriciteit LS & HS

- Werkprocedures: spanningsloos werken en onder spanning werken, onderhoud van elektrische installaties, procedure vitale 5

- Onderhoudswerkzaamheden

- Van de vitale 5 naar de vitale 8


Na deze opleiding ben je gewaarschuwd voor elektriciteit, we sluiten de opleiding af met een kleine test waarna je een aanwezigheidsattest krijgt, een attest dat opgenomen moet worden in de inzetbaarheidsmatrix van uw organisatie.


DUUR:

2 dagen


INSCHRIJVEN:

Inschrijven kan door ons een mailtje te sturen;

Vermeld zeker:

- titel, datum en locatie opleiding

- naam, functie, paritair comité, geboorteplaats en -datum deelnemer

LOCATIE

DATA

Regio Antwerpen


Mail ons, en wij gaan voor u op zoek!

Regio Limburg


Mail ons, en wij gaan voor u op zoek!


Regio Oost-Vlaanderen


Mail ons, en wij gaan voor u op zoek!

Regio Vlaams-Brabant


Mail ons, en wij gaan voor u op zoek!


Regio West-Vlaanderen


Mail ons, en wij gaan voor u op zoek!


  Organiseert u deze opleiding liever incompany?


  Dat kan, het Fonds subsidieert dan 50% van de

  opleidingskost!

  Neem hiervoor contact op met Marjolijn Houben of  Chinda    Vong

  Raadpleeg de spelregels voor een opleiding op maat alvast

  hier.


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED