Home

Fetra engageert zich in de strijd tegen zwerfvuil

Een netter Vlaanderen draagt bij aan het imago en de aantrekkelijkheid van het Gewest. Omdat steden en gemeenten in Vlaanderen alsook de overheden geconfronteerd worden met de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten, hebben zij preventie- en opruimcampagnes ontwikkeld. Vandaag de dag verbinden talrijke vrijwilligers, waaronder ondernemingen, zich er toe om de openbare netheid te verbeteren door zelf opruimcampagnes te organiseren of er aan deel te nemen.


De Vlaamse regering heeft van openbare netheid één van haar prioriteiten gemaakt. Sinds vele jaren bestaat het concept “indevuilbak.be”, de gemeenschappelijke noemer voor alle acties rond openbare netheid.


Ook Fetra wenst bij te dragen aan de inspanningen in de strijd tegen zwerfvuil. Zij wenst openbare netheid verder te integreren in haar maatschappelijke engagementen. Daarom wilt ze bijkomende initiatieven nemen om op een efficiënte manier bij te dragen aan het globale plan voor de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten onder de noemer “mooimakers.be”.


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED