Cao 104

Inspiratie omtrent werkgelegenheidsplannen (cao 104)

Enkele opvallende acties ter inspiratie:

 

Werving en selectie

 • Aanwerving 45+’ers, rekening houdend met vereiste competenties
 • Vacatures intern communiceren zodat medewerkers de kans krijgen om te solliciteren voor functies met andere arbeidsomstandigheden (o.a. ander uurrooster)

 

Ontwikkeling van competenties

 • Toegankelijkheid van opleiding verzekeren voor elke werknemer, ongeacht de leeftijd
 • Opleidingen voorzien om competenties en kwalificaties aan te passen aan veranderingen in werkomgeving en verwachtingen

 

Arbeidstijd en organisatie

 • Mogelijkheid tot opbouw anciënniteitsverlof
 • Targets en objectieven worden bijgesteld rekening houdend met tewerkstellingspercentage bij vermindering arbeidstijd
 • Invoering van flexibele werktijden in afdelingen waar het organisatorisch mogelijk is

 

Gezondheid

 • Jaarlijks gratis anti-griepvaccinatie (via arbeidsgeneeskundige dienst)

 

Ergonomie

 • Periodieke, preventieve analyse van mogelijke ergonomische aanpassingen aan machines en werkposten door arbeidsgeneeskundige dienst
 • Investeringen in infrastructuur en hulpmiddelen om de fysieke belasting van medewerkers te verlichten
 • Loopbaanontwikkeling
 • Periodieke functioneringsgesprekken voor alle medewerkers, ook voor ouderen om wederzijdse verwachtingen m.b.t. invulling functie in kaart te brengen

 

Download hier de fiche voor nog meer voorbeelden!

Bekijk hier enkele plannen uit de sector:

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Last modification: 11/10/2017