Gratis opleiding voor jonge werknemers

Gratis opleidingen voor jonge werknemers

In het kader van de ingroeibanen hebben de sector papier- en kartonbewerking en de sector van de papierproductie extra budget verkregen, dat gedurende 2016-2017 wordt ingezet voor het organiseren van opleidingen op de werkvloer voor jongeren (-26 jarigen die tewerkgesteld zijn of zullen zijn in een onderneming die valt onder de sector papier- en kartonverwerking, PC 136 of de sector papierproductie, PC 129 en PC 221).

 

Voor Vlaanderen wordt er samengewerkt met Syntra. Deze opleidingen zijn volledig gratis voor -26 jarigen uit de sector!

Opleiding

Duur (dag)

Min/max deelnemers

Inschrijvingsformulier

Evaluatie ifv meten technische competenties (theorie + praktijk)

Theorie: 1u/deelnemer

Praktijk: 2u/deelnemer

Theorie: 8

Praktijk: 4

klik hier

Kennismaking Windows

1 dag

6-12 deelnemers

klik hier

Excel basis

2 dagen

6-12 deelnemers

klik hier

Word basis

1 dag

6-12 deelnemers

klik hier

Basisprincipes mechanica

6 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

Basisprincipes elektriciteit

6 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

BA4

1 dag

6-16 deelnemers

klik hier

BA4 + BA5

2 dagen

6-16 deelnemers

klik hier

Industriële elektriciteit

4 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

Basisprincipes hydraulica

4 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

Basisprincipes pneumatica

4 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

Basisopleiding voor productie-operatoren

8 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

Foutanalyse en herstellingen voor productie-operatoren

4 dagen

4-8 deelnemers

klik hier

Peter/meterschap

3 dagen

6-12 deelnemers

klik hier

Werkattitudes

2 dagen

6-12 deelnemers

klik hier

U heeft binnen uw bedrijf zelf voldoende -26 jarige deelnemers?

De opleiding wordt afgestemd op maat van uw bedrijf. Locatie en datum worden afgesproken in samenspraak met de opleidingspartner. Indien mogelijk, zal de opleiding in uw bedrijf zelf plaatsvinden. Zo niet, gaat Syntra op zoek naar een geschikte locatie in de buurt.

 

U heeft niet voldoende -26 jarige deelnemers binnen uw bedrijf?

Geen enkel probleem, er zijn verschillende mogelijkheden:

 

- U kan de lege plaatsen opvullen met andere werknemers uit uw bedrijf: Voor deze deelnemers staat u als werkgever dan wel zelf in wat de kostprijs betreft. De opleiding wordt afgestemd op maat van uw bedrijf. Locatie en datum worden afgesprokenin samenspraak met de opleidingspartner. Indien mogelijk, zal de opleiding in uw bedrijf zelf plaatsvinden. Zo niet, gaat Syntra op zoek naar een geschikte locatie in de buurt.

 

- U kan uw werknemers inschrijven voor het 'open aanbod': De inschrijvingen van verschillende bedrijven worden gebundeld. De opleiding wordt in de mate van het mogelijke afgestemd op uw bedrijf. Locatie en datum worden afgesproken in samenspraak met de andere bedrijven en met de opleidingspartner. Indien mogelijk, zal de opleiding inéén van de bedrijven zelf plaatsvinden. Zo niet, gaat Syntra op zoek naar een geschikte locatie in de buurt.

 

Meer info?

 

Neem contact op met Femke Cornelissen of Marjolijn Houben

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

Last modification: 25/10/2017